POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

DANI JOAN MIQUEL ANTICH, no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals pugui accedir l’Usuari a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les qual es pugui accedir a través dels enllaços d’aquest web.

DANI JOAN MIQUEL ANTICH, declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, DANI JOAN MIQUEL ANTICH, no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui patir l’Usuari a causa de la navegació per Internet.

DANI JOAN MIQUEL ANTICH, no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

L’accés al web www.danimiquel.cat no implica l’obligació per part de l’entitat de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic maliciós. Correspon a l’Usuari, en qualsevol cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció, desinfecció i protecció contra programes informàtics nocius.

DANI JOAN MIQUEL ANTICH, no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei en aquest el portal web.

PUBLICITAT

El Web: www.danimiquel.cat podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió a la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació.

DANI JOAN MIQUEL ANTICH, no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors d’aquesta pàgina web.

MODIFICACIONS

DANI JOAN MIQUEL ANTICH, es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut dels seus llocs web, tant pel que fa als continguts com per les seves condicions d’ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades al web i fins que no siguin modificades per d’altres de posteriors.